lördag 13 november 2010

Världsboksdagen

Svenska Unescorådet föreslår att Världsboksdagen 2011 den 23 april flyttas till den 13 april. Anledningen är att den 23 april nästa år infaller på Påskafton. Jag hälsar förlaget välkommet. I min skola på Världsboksdagen brukar vi ägna, inte alltid hela dagen men i alla fall halva dagen, åt böcker, litteratur och läsning.

Vi har information om böcker i biblioteket då bibliotekarien har plockat fram nya och intressanta böcker och berättar om dem. Eleverna får möjlighet att låna och sedan har vi lästimme då eleverna sitter och läser de böcker som de själva valt. I grupper delar elever  med sig om sina läsupplevelser till andra elever.

Det brukar vara en trevlig och uppskattad dag då vi bryter schemat och ägnar oss åt böcker och litteratur. Så förslaget att flytta Världsbokdagen till en vanlig skoldag tycker jag är ett utmärkt förslag.

1 kommentar: