torsdag 30 juni 2011

Sommarhuset - Anna Fredriksson

Säker har många erfarit på olika sätt hur arvstvister försämrar redan dåliga syskonrelationer. Gamla obearbetade känslor och konflikter som legat inkapslade kommer plötsligt upp till ytan när en förälder dör och tillgångar ska delas lika.
Eva som är huvudpersonen i Sommarhuset av Anna Fredriksson är den som stått sin mamma närmast av de tre barnen. Hon har funnits för sin mamma och de har delat sin fritid tillsammans ute på skärgårdsön i sommarhuset. När mamman plötsligt dör ser sig Eva som en given arvtagare till huset. Men Evas två syskon och juridiken vill något annat. Syskon dyker upp i sommarhuset och börjar styra och ställa och ordna med försäljning av huset. Syskonen och Eva har inte någon speciellt bra kontakt och de var länge sedan syskonen hade besökt både mamman och ön.
Med alla syskonen ute på ön samlade går de igenom den nyligen bortgångna mammans tillhörigheter och en bild av moderna målas upp, en mamma som de kanske inte lärde känna eller förstå.
Anna Fredriksson beskriver skärgårdsidyllen  levande och måleriskt. Just nu när jag har läst boken i juni när det är varmt och prunkande växtlighet är det lätt att föreställa sig den vackra skärgårdsmiljön som Anna Fredriksson så fint tecknar. Men historien är inget speciell. Någon dör och de efterlevande slåss om arvet och upptäcker sidor hos den bortgångne och varandra de inte kände till har vi läst om förut men Sommarhuset är en trevlig läsning och ett fint tecknande av olika karaktärer.

2 kommentarer: